Sağlık bakanlığının denetimi doğrultusunda onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin eşliğinde 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur.

Psikoteknik değerlendirme sürücülerde araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel ve psikomotor özelliklerin güvenilir ve geçerli yollarda ölçülmesini amaçlar.

Psikoteknik Değerlendirme, Avrupa ülkelerinde 1970’li yıllarda ülkemizde de 1997 yılından itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa ülkelerinden (İspanya, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda vs.) sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle, yaşlı sürücülere, yolcu-eşya taşımacılığı yapan profesyonel sürücülere ve ceza puanını aşan sürücülere, alkollü yakalanan sürücülere, ağır hasarlı kazaya neden olan sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulanmaktadır.

Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup
olmadıklarının belirlenmesi amacıyla:

Ülkemizde Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin sürücülerde aranacak şartları düzenleyen bölümünde Madde 60/e gereği “Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için”, “bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları” gerekmektedir.

Sürücülerin psiko-teknik değerlendirme testi için;

  • Teste girerken uykusuz ve yorgun olmamaları, alkol ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde olmamaları gerekmektedir.
  • Teste gelirken 2 (iki) adet vesikalık resim, sürücü belgesi (ehliyet) ve nüfus cüzdanı ile gelmeleri zorunludur.
  • 1 saatin altında verilen testler kanunen geçersiz ve sahtedir.

Psikoteknik Belgesi nasıl alınabilir ?

  • Psikoteknik rapor için uygun güne randevu alınır.
  • Psikoteknik test simülatöründe 1 saat süren test uygulanır.
  •  Test sonuçları 1 hafta içinde rapor ve kart olarak teslim edilir.